หน้าหลักข้อมูลทำเนียบนักกายภาพบำบัดจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยบริการ
นาย ธวัชชัย ลวดทอง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวตะพาน
น.ส. วิระวรรณ์ ทิพมาต นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวตะพาน
น.ส. กานติมา พลหาญ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวตะพานแสดงรายการ 1 ถึง 3 จากจำนวนทั้งหมด 3 รายการ