หน้าหลักข้อมูลทำเนียบนักกายภาพบำบัดจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยบริการ
นาย ชัยวุฒิ ดอนเสือ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลืออำนาจ
น.ส. ปวีณา สลางสิงห์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลืออำนาจแสดงรายการ 1 ถึง 2 จากจำนวนทั้งหมด 2 รายการ